Afslutning af sæsonen i Format Biograf

Juni Forestillinger

Vi kan med glæde fortælle, at vi afslutter sæsonen med en forestilling i Format Biograf.

Det kommer til at være d. 12-13 Juni.

Vi vil inden for et par dage sende mails til alle medlemmer om hvordan og hvorledes.

Vi glæder os til at se jer alle igen.

Read More

Lidt nyt fra bestyrelsen

Tænker det er på plads med lidt nyt herfra bestyrelsen :).

Vi har valgt at udskyde generalforsamlingen fra marts til september i håbet om, at vi kan afholde den med fysisk fremmøde. Indtil videre regner vi med afholdelse d. 27 september.

Bestyrelsen var i sidste uge inviteret ned i Format Bio til møde om fremtiden, hvor de 2 biografejere stolte viste deres biograf frem. Og hold da op for en biograf vi får her i kommunen. Det kan vi glæde os til allesammen. Desværre måtte vi ikke tage nogle fotos og dele med jer, da de gerne selv vil have den fornøjelse :).

Den kommende sæson bliver på 6 weekender. Datoer og film er endnu ikke på plads. Filmkatalogerne/distributørerne er også ramt af det hersens Corona, så vores normale proces bliver noget forsinket i år...

Read More

Nye restriktioner i hovedstads området

Vi har i dag modtaget følgende fra vores landsorganisation:


Kære Klubber

I har alle aktiviteter i de kommuner, der fra på mandag d. 7. december får skærpede restriktioner – og I har planlagte visninger i december måned.

Vi har været i kontakt med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) som pointerer, at skærpelsen IKKE har betydning for visninger i biograf. Det betyder, at der ingen ændringer er ift. tidligere udmeldinger. I kan dermed fortsat afholde jeres aktiviteter med de restriktioner, der er for jeres lokale biografer/visningssteder.

Restriktionerne gælder foreløbigt frem til d. 2. januar

Venlige hilsner

DaBUF Sekretariat – Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber
Ørnevej 45, stuen
2400 København NV
Tlf.: 3321 4176 sekr@dabuf.dk Dabuf.dk


Så vi har filmweekend som planlagt i d...

Read More

Kommende sæson 20/21 og Covid-19

Vi i Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub gør selvfølgelig alt vi kan for at følge retningslinjerne for bekæmpelse af COVID-19.
– Vi har derfor valgt at begrænse antallet af børn til hver forestilling.
– Der skal være et tomt sæde mellem andre børn/unge man ikke kender. Går man i samme klasse eller er familie må man gerne sidde sammen.
– For at begrænse antal personer i foyer-området, har vi ligeledes forbudt forældre at komme med ind i biografen.
– Vi sætter sprit frem. Alle børn, unge og frivillige skal afspritte hænder, før de går ind eller ud af biografsalen samt efter toiletbesøg.
– Biografen er blevet ensrettet, så børn og unge der skal se film, skal gå ind gennem indgangen, som de plejer, men de kommer ud af nødudgangene på siden/bagsiden af biografen.
Read More

Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indkalder til generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes i Baltoppen Bio

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referant
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Peter og Susanne på valg – begge ønsker genvalg.
6. Valg Suppleanter
7. Valg af revisor samt 1 suppleant

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 7 hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 14. September 2020.

Efter generalforsamlingen inviterer foreningen...

Read More