Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indkalder til generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes i Baltoppen Bio

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referant
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Peter og Susanne på valg – begge ønsker genvalg.
6. Valg Suppleanter
7. Valg af revisor samt 1 suppleant

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 7 hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 14. September 2020.

Efter generalforsamlingen inviterer foreningen på en film i Baltoppen Bio.

Tilmelding til generalforsamling foregår via https://ballerupbuf.nemtilmeld.dk/19/