Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 11. marts 2024 kl. 18.00 i Format Bio.

Agenda:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Peter (ønsker ikke genvalg), Susanne (ønsker genvalg) & Charlotte på valg (ønsker ikke genvalg).
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor samt en revisorsuppleant
 8. Eventuelt
  (Bemærk at sager der kræver beslutning fra generalforsamlingen skal indgå under punkt 4)

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes §7, hvorved forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsam...

Læs mere

Lillegruppe – program ’23/’24

L1: Sal 4, lørdage kl. 9:15
L2: Sal 3, lørdage kl. 9:30
L3: Sal 4, søndage kl. 9:15
L4: Sal 3, søndage kl. 9:30
L5: Sal 3, søndage kl. 11:30
(Bemærk at man hører til et bestemt hold, dvs. det er ikke muligt at komme ind på andre hold end det/dem man er tilmeldt.)

September

November

Marts

Oktober

Januar

April

 

Læs mere