Bestyrelsen

Bestyrelsen
——————

Formand: Peter Lyngby
Næstformand: Anders Bo Madsen
Kasserer: Jes Smed
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Landgren, Lobna Lyngby, Thore P. C. Kragelund
Bestyrelsessuppleanter: Judith Hilligsøe
Hjælpere: Frivillige forældre
Ungdomshjælpere: Adam, Tanja
Revisor: Eric