Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.30 i Format Bio.

Agenda:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Thore og Anders genopstiller, mens Lobna gerne vil stoppe
  Jes opstiller som ren kasserer
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor samt en revisorsuppleant
 8. Eventuelt
  (Bemærk at sager der kræver beslutning fra generalforsamlingen skal indgå under punkt 4)

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes §7, hvorved forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afho...

Læs mere

BALLERUP BUF LUKKER HERMED SÆSONEN !

Grundet udviklingen ift. Corona har vi valgt at efterleve anvisningerne fra statsministeriet, og det er med stor vemod, at vi hermed aflyser sæsonens sidste filmweekend d. 28.-29. marts ?.
Ydermere har vi også valgt at aflyse vores planlagte sær-forestilling, som efter planen skulle have været afholdt lørdag den 18. april ?.
 
Det betyder desværre, at sæsonen 2019/2020 hermed er slut, og vi vil gerne takke for en dejlig sæson. Især vores trofaste hjælpere skal have en stor tak med på vejen. Uden dem kan vi slet ikke stille med nok mandskab til at afholde filmweekender til glæde for alle jeres dejlige børn.
 
Vi ønsker jer et dejligt forår og en dejlig sommer, og vi håber at se jer alle til næste sæson ?
Læs mere

Henstilling fra Ballerup BUF bestyrelsen!

Kære alle forældre,
 
Vi vil gerne adressere to forhold over for jer:
 
Det ene er, at vi gerne vil henstille til, at I parkerer på gymnasiets parkeringsplads. Trappen derfra fører direkte hen til biografens indgang, så der er ikke langt at gå. Til gengæld bliver det mere sikkert for børnene, når der ikke er en masse biler der kører frem og tilbage og skal forbi hinanden. Samtidig skaber det heller ikke kø. Og husk, at I under ingen omstændigheder må holde, så I er til gene eller kommer i vejen, hvis der f.eks. skal en brandbil forbi.
 
Det andet er, at I bedes være opmærksomme på, at jeres børn skal hentes til tiden. Vi har igen idag været ude for, at der går over 20 minutter, før alle børn er hentet...
Læs mere