Mellemgruppe – program ’22/’23

M1: Sal 1, lørdage kl. 9:30
M2: Sal 1, lørdage kl. 11:45
M3: Sal 1, søndage kl. 9:30
M4: Sal 1, søndage kl. 11:45
(Bemærk at man hører til et bestemt hold, dvs. det er ikke muligt at komme ind på andre hold end det/dem man er tilmeldt.)

September

November

Marts

Oktober

Januar

April